پایگاه اطلاع‌رسانی پیشگیــری نویـــن مشاهده پروژه

توضیحات پروژه :

پایگاه اطلاع‌رسانی پیشگیری‌ نوین که با ماموریت پیشگیری اولیه از اعتیاد با همکاری ستاد مبارزه با مواد مخدر و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری راه اندازی شد. این وب‌سایت در ابتدا تنها در زمینه پیشگیری از اعتیاد فعالیت داشته است که موفقیت‌های متعددی را نیز در این زمینه بدست آورد اما پس از فعالیت ۸ ساله، نیازهای جدیدی در رابطه با پیشگیری از اعتیاد احساس شد. پیشنهاد همکاری در زمینه طراحی وب‌سایت جدید با امکانات بیشتر به دکترکد ارائه شد که پس از تحلیل و نیازسنجی دقیق از سمت این تیم، شروع به طراحی وب‌سایت جدید این ارگان شد.

تکنولوژی های مورد استفاده :

Php
Laravel
Html
Css
JavaScript
Jquery

جهت مشاوره رایگان در این زمینه از طراحی، از طریق راه های ارتباطی زیر اقدام کنید

  • info@dr-code.ir
  • @DrCodeir